شمارش معکوس تا برگزاری جشنواره
11
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال آثار »
1395/12/10
برگزاری جشنواره »
1395/12/16
پوستر همایش
اخبار سایت
 • پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال آثار اقدام نموده و همچنین پیگیر فعالیت های جاری جشنواره باشند.

1395/11/14 اطلاعات بیشتر ...

  محورهای جشنواره
  • کسب و کار برتر
  • مستند برتر
  • سفرنامه برتر
  • کتاب برتر
  • عکس برتر
  • پژوهشگر برتر
  دبیرخانه جشنواره

  آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، خیابان قموشی، خیابان بهار، دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

  تاریخ های مهم جشنواره

  مهلت ارسال آثار: 10 اسفند 1395
  تاریخ برگزاری جشنواره: 16 اسفند 1395