تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 

آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل همت، خیابان قموشی، خیابان بهار، دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
ایمیل: info@nif.usc.ac.irکد پیگیری :